Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 33

FONTALBE.

List ons hier elkaêr niet huonen. 'k Zal Marines min bcloonen ;

Tegen Belinde op Lucas wyzende. Gy wil hem nw liefde tonnen, Dat zytge ran uw man verplicht. Woud gy u by my verfchoonen Na het geen gy hebt verricht? * Neen vertrek uit myn gezicht. MARINE. Wat nu?6fchurk! zy die'k aanfchouwc.... LUCAS. Is myn vronw.

MARINE.

Hoe! ongetrouwe! BELINDE. Hoor my toch !

FONTALBE.

Vertrek, Mevrouwe. BELINDE. Ach ! dat ik u toch ontvouwe, Eer gy my het hart doorboort.

FONTALBE. MARINE.

Wil vry al uw reden (haken, Zult gy wel u reden (haken, Want ik hoor geen enkel woord. Ik vetfta geen enkel woord.

taw c

Sluiten