Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEUW DER MISLEIDING. *o

van onzekerheid en onkunde kan zien vervoerd worden. Paine weec, behalve die, uit de ge« fchiedenis der Volken, dar. de leere der duivelen in den Bijbel, — met welke hij zo,zeer ipot — alleen de vreze voor kwaade geesten, waaronder alle volken, eer 't Christendom bij hen doorbrak gezucht hebben, heeft wech genomen. Volgends de leere des Bijbels wordt niemand verleid, noch kan iemand verleid, of in 't onheil, door eenigen onzichtbaren invloed geftort, worden, die niet toegeeft aan eene eigene zondige begeerlijkheid, en ftaat alle werking van kwaade geesten onder de macht des oneindigen, die de genen, welken Hem willen dieaen, endaar roe zijne hulpe begeeren, befchermt en bewaart. Machtige troost, dien geen Heiden, van 't licht der openbaaring verfteken, gelijk wij nog nader hooren zullen, ooit genoten heeft! En met zulk "eene leere fpot Paine!

Hooren wij onzen Schrijver, bl. 23. dan moesten de Bijbelfchrijvers anders om verdicht en den^ Satan , openlijk aan 'f kruishout den dood wel hebben laten ondergaan voor zijne misdaad, maar niet God verplicht hebben op aarde neder te komen, om te ft erven aan een kruis en zo met den Satan te capituleren. Dan 't laatfte denkbeeld dat God met den Satan zou gecapituleerd hebben is een denkbeeld, waarvan fchijn, fchaduwe, noch voetfpoor in onze gewijde boeken te vinden is. Nergens vinden wij een éénig woord, dat Jefus

zich

Sluiten