is toegevoegd aan uw favorieten.

Eeuw der misleiding, of Tegenschrift tegen De eeuw der reden van Thomas Paine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEUW DER MISLEIDING. 95

meester zeggen ? Buiten twijfFel dit, dat hij den jongen lieden de echtheid van Cicero's brieven , door zulk eenen losfen, lompen, onbeltemden regel, op eene redenloze wijze, wilde in verdenking brengen ? 't Is onze fchuld niet, wanneer de weereld met ons dit van Paine zegt, zijn beeld en (dat van dien Latijnfchen meester zijn al te gelijkend, om niet in elkander bemerkt te worden.

Eene zake, gaat Paine voord, is evenwel niet twijfelachtig, dat de Kerk, uit de Jlof welke deze boeken bevatten, als mede met behulp van eenige oude fpreukjes een ftelfel van Godsdienst gemaakt heeft, zeer ftrijdig met het Karakter des perfoons, wiens naam het voert. Zij heeft een Godsdienst van praal en inkomften opgericht, onder voorwendfel van eenen perfoon natevolgen, die zijn gantfche leeven doorbracht in nedrigheid en armoede. Waarop Thomas Paine hier ziet, blijkt duidelijk genoeg uit het vervolg dezer 48 bl. waarin hij ten bewijs van dit gczeg bijbrengt de uitvinding van een vagevuur en van 't verlosfen der zielen uit het zelve, door gebeden van de Kerk, met geld gekocht; h verkopen van zonde vergiffenis, van aflaten en toelaten, als wetten van inkomften, zonder den naam daarvan te dragen, noch den fchijn daarvan te hebben. — Dat dit alles de Proteflantfche Christenen niet raakt, weet Thomas Paine zo wel als wij. Hij had dus

van