is toegevoegd aan uw favorieten.

Eeuw der misleiding, of Tegenschrift tegen De eeuw der reden van Thomas Paine.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEUW DER MISLEIDING. 199

verzonnen hebben, om de kenners van mirakels te bedotten, of om het geloof in mirakels befpotlijk temaken, door mirakels te overdrijven, of om 'f geloof in mirakelen te belemmeren; want dit geheel geval doet tot de mirakelen niets. Paine heeft dan ellendig, zo als hem reeds meer gebeurd is, zich hier vergist en den Lezer daardoor geweldig misleid.

Paine zegt, dat het bejlaan van mirakels onwaarfchijnlijk is, bl. 128 en 129; maar dat de gezegde wonderen, door Jefus en zijne Apostelen, zijn verricht, hebben wij, met eene gefchiedkundige zekerheid, die geene paaien kent, bewezen. Nu van achter wordt zeer waarfchijnlijk, dat God zich door zulke werken openbaaren zou, wijl zij de voegzaamile daartoe waren, al zouden wij van vooren er nooit aan hebben gedacht. Verklaart hij het beflaan van wonderen onnoodig; wij hebben reeds gezien, waartoe zij ftrekten, en uit den lland van Jefus en zijne Apostelen en uit 't gene zij moesten veroorzaaken, blijkt genoeg de noodzakelijkheid dezer wonderen. Zij waren zeer gering voor 't uiterlijke. Twaalf ongeleerde Visfchers waren met Jefus, zij waren van alle uiterlijke hulpmiddelen vcrflooken, en voerden met Muhammed geene wapenen, geen galg en rad om, tot het (lichten van hunnen Godsdienst. Dat zij, zonder dergelijke wonderen, tot overtuiging van hunne Godlijke zenN 4 ding,