Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

I

C *5 )

bewerkt. Maar bevreedigingen, daargelteld door overbluffing, of zwakheid, kunnen noch oprecht, noch duurzaam zijn! Zo dra de gedagten zich bedaard bepaalen bij het waar, of ingebeeld ongelijk (dit is hier hetzelfde) begint men alles te — mag ik het zo eens noemen? — te herkaauwen; en men keert 'weder tot de eerfte gevoeligheid.

Ondertusfchén valt het mij zwaar deeze verèeniging voor altoos naar het rijk der harfenfchimmcn te moeten verzenden! Ik ftaa daar van geenzins als onmogelijk, af; doch zoude , om dit fchoone doel te treffen, gaarn eenige andere middelen voordellen, die, ja, langzamer, maar tevfns des te zekerer zullen werken. Gunt mij Mede-Christenen eenigen. daar van uwen aandagt voor te draagen.

Ik wenschte voor eerst, dat onder ons meer gemoedelijke Godsvrucht plaats had; dat wij toonden, hooger prijs te (tellen op de weinige, maar hoogstgewichtige Lcerftcllingen, die, naar ons inzien, den Christelijken Godsdienst ckaracterifeeren; dat wij door onzen diepen eerbied voor het Wezen der Weezens, onze van ons in denken verfchillende Mede - Christenen overtuigden, dat tedere Godvruchtige beweegredenen, en niets B 5 an-

Sluiten