Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEVALLIGE, NAÏVE en de ROMANSEN. xxv

„ of liefde-bedrijf; derzelver aantal is onbe„ fchrijflijk groot".

Van daar fchijnt zij naar Frankrijk overgegaan te zijn , alwaar zij een zekere maat van luchtigheid en naïviteit gekregen heeft, die fomtijds tot het beuzelachtige en laage afdaalde. — Engeland heeft maar één eenige verzameling zijner oudfte RomanJen , waarop zij roemen kan. Zie Reliques of Mcient Englüh Poetrij &c. 8°. Lond. 1765. naderhand heeft men 'er zich aldaar meer op toegelegd.

Onze oude minnezangers leefden in de tijden, wanneer heldhaftige daaden en liefdehandel een bijzonderen aard hadden , in een bijzondere achting waren , zij hadden duidelijk van het Spaanfche overgenomen, en geen wonder, daar dit land zulk eene nauwe betrekking op Spanjcn hadt.

Het avontuurlijke kreeg egter in later tijd eenige verfijning, dit ging gepaard met de verfijning der zeden ; de ruwheid dier tijden nam af, ia welken de Romanfe het eerst zich begon te ontwikkelen. De liefde , met alle derzelver daartoe behoorende zagte gevoelens, gepaard met veelvuldige gewoone voorvallen , welken egter minder hadden van het wonderbare en onnatuurlijke — ridderlijke wellevenheid, dapperheid, en edelheid vormden het Charaétermaatige dier eeuwe en derzelver Dichtkunde.

In later tijd, en na dat wij reeds lang in andere vakken de voortreflijkfte meefterftukken der Dichtkunst hadden zien te voorfchijn komen, kreeg mui ook Romanjen, gevormd naar den aard, welke ** 5

Sluiten