Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 36 >

FRONTIN.

Ach mijn arme heer, heefc het ver/land verloog Heb medelijden met zijnen toenand, en doe hem toch

RIKKO.

Kaarelf ben je dol, weetie wat Heereni ,« i. Het fcheeit hem in den bol. h6m V3St'

FR o N T IN) valt voor den Korporaal te voet. Ach heveheer! breng mijn armen heer in bewaaring.

Infaame fchobbej.k / rncilfc u den hals breeken Qmjst op zijn degen.) oreeuen,

FRONTIN"

Ach daar komt zijne woede.

KORPORAAL.

Jotsdaufend! 't is afgefprooken werk, houdt hem

De Soldaaten neemen Rikko den degen af en omcingelen hem.

KORPORAAL.

Marsch!

RIKKO.

Ik ben waarachtig geen Marquis.

KORPORAAL.

Marsch! zeg ik.

RIKKO.

Ach ik ongeluksvogel/ ik arm mensch.' - aGh die noodlottige rtandsverhooging/

(£>* Soldaaten brengen hem weg.)

T W E E"

Sluiten