Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )1 Hy Zingt.

Al heeft myn Dienaar my Verraidtn, En men my nog zo komt belaaden, Ja daf, my de, Hoofd-Schout pakt aan, 5 ] ' Zo weet ik ben een Hof-Gezinden, De jiroote fteeds elkaar ver/taan, Myn, Baai zal 't met de Hoofd-Schout vinden, En moet ik eens wat Geld opdokken, 'k K9m 't vjeer van de Boeren Plokken.

ifte Patriot. Ons trouwe Hoof-Officier! die laat zich niet verblinden,

Hy is geen Geld-Wolf, neen, hy zal uw zeerwel vinden,

't Zou ganfch niet billyk zyn, als gy 'uw Ambt

behiel.

Schout. Wel man wat wou gy doen.

j a c o p.

Dan zou ik op myn Ziel. Uitfchreeuwen zulk een Dief en Schout laat men

vry loopen,

En de Gemeene man moet met de huit bekoopen, Wanneer dat hy Faljeerd, en niet betaalen ken.

Schout.

Gy kend myn macht nog niet, en weet niet wie

ik ben.

2de Patriot.

Ik als een Patriot, zal 't de Fiscaal vertoonen ; Als gy niet word geftraft, dat die uw moet be-

loonen. Hy

Sluiten