Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf. 2$

Nannette, (gaat naar beneden.) Sophie, (volgt haar.) Hofraad. Daar gaat de Huicbelaares! Gelooft gy , datzy geen geld heeft ?

L o u i s e.

Waarom niet.! aan Boeken en Pronk kan men vpel belleeden.

Hofraad. Wanneer zy maar met haare weldaadigheid, niet den bol wilde vertoonenl Van haar te ontvangen, heet zyn Èllend dubbel ondervinden.

L o u I S e.

Dat is overdreeven. Haar hart is goed; alleenlyk zyn haare Grondregels niet vast genoeg. Ieder nieuw Boek verandert en verwart haar, en het laatfte, dat zy leest, beftemt gewoonlykhaare Handelingen.

Hofraad.

Des te erger is 't.

L o u i s e.

Wilt gy uw Vader niet bezoeken, eer hy uitrydt? Het zal hem lief zyn.

Hofraad.

Als gy medegaat, Louifs. Zoo hy mogt ver.

B 5 no-

Sluiten