Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Sekretaris.

datgy den geenen achter aan zet, die de zelve weder vernietigen kan.

B e r e t t i.

Wees maar niet boos, myn lieve fchurkje, over eenen fcherts! Waarachtig! Enkel fcherts! van Graben.

Wiezouu gelooven! Achter uwe onbeduidendfte fchertfery fchuilc fteeds een liftige aanflag. Doch in ernft ? Hoe ftaat gy met uwen Hofraad?

B e r e t t i.

O die verfmacht van louter liefde.'

van Graben. Zoo gaat het dan toch wel zeer goed? B e r e t t r.

Door hem weet ik het nagenoeg, hoe een Heilig by vereering der ftervelingen te moede is:hy knielt neer, bidimyaan, zegtmy ongehoorde dingen, en wanneer ik, meteen begunftigend lagchen, voordat ahes hem maar eene hand om tekusfen aaubiede, dan zweeft zyn geeft van opgetogenheid boven deeze waereld weg.

van Graben.

O gy wreede-'

B e r e t t i.

Tot een' kus is het nog nooit gekomen, of-

fchoon

Sluiten