Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

SCHOENMAKER.

VAN

DAMASKUS,

TOONEELSPEL. ii—m i— »oi urn

EERSTE BEDRYF.

Het tooneel verbeeld den winkel van Blorad i men ziet in. denzelven de vereischte fchoenmakersgereedfchappen.

EERSTE TOONEEL.

HERCIDUS, alleen; vervolgens PïRRHA.

HERCIDUS, opkomende en zich de oogen wrpende.

H et is reeds klaar dag: fpoedig aan het werk. {Hy zet zich neder.) Laat ons vooral zorgen geen twist te krygen met vrind Morad, den verwaandften en zotften fchoenmaker van het gantfche Ottomannifche ryk. (tf) werkt.') Het is grappig dat de zoon des gouverneurs van Tamar in Damaskus Turkfche fchoenen leert maken! Ja, warelyk! hoe droevig deze hervorming van myn' ftand ook zyn moge, onze fchoouen zouden zich daarover van lagchen A 4 niet

Sluiten