Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVANGENE. 25 DERTIENDE TOONEEL.

Petrus (hem naziende.')

Daar gaar hy hemel! ach! een man van zulk verftand, Neemd zulke'zaaken , als men ziet hier by der hand. Ik zag hem altoos aan voor vrindelyk en goedig, Zeer (lil en zjtgt van aard, byzonder edelmoedig. Hoe komt hy^zo verdwaald , om zich zo laag te I weeren ?

Misfchien zyn harfens wel, door 't al te (terk ftu-

deeren , y 31 rj* 'j v */

Gekrenkt zyn, ja misfchien, zo komt het daar van daan.

Maar zien ik aan de deur hem daar alweer niet ft aan ? 6' ja! myn God, wat zal, ik mét de man aan varken? Gaf iemand my maar raad, datzouikgraagverlan,,. h. Wat dar mv (taai te doen, een yder is vol-fchrik, Sinjeur is doods ontfteld, zyn Üade alle oogenblik, Vald van haar «elft af. Wat moet ik gaan beginnen, Maar daar komt Adelhart, ö ja hy treed naar binnen.

VEERTIENDE TOONEEL.

Adelhart, Petrus,

P etrus,

M yn Heer, ach geef my raad, in 't netelig geval, Dat hier gebeurd is, wat ik doen of laaien zal?

Adelhart.

Gy ziet by loopeniet weg, gy moet de zaak aangeven.

Zo aanftonds aan de wagt.

B 5 Pe-

iNeemd zutketzaak'en , als men ziet hier by der hand.

|Hqe komt hy zo verdwaald , om zich zo laag te

Sluiten