Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP FORMENTERA.

27

ZESDE TOONEEL.

(De floep komt aen land. don pedro en p e d k 1l l o flappen aen wal. De Jloep keert terug.)

pedr1ll0.

Dat hen de duivel hael! eeuwig lolt dat vee van Mahotnet 1 een vroome Pelgrim heeft mij verzekerd, dat de vent een leugenprofeet was.

Dan verbood hij den wijn dan nam hij

drie vrouwen dan was hij zoo fein als een

klopje dan weêr zoo grof als een muilezeldrijver ! kijk , hij zou mijn Profeet niet wezen ; dat denk ik.

pedro (die langzaem voordtreedt.)

Wat was ik! en wat is van mij geworden!

pedrillo.

Mijn Heer! gij waert luitenant van de vloot, en thands reist gij , als pasfagier, op eene turkfche galei.

pedro.

Geene ontijdige fcherts , als ik u verzoeke» mag.

pe-

Sluiten