is toegevoegd aan uw favorieten.

De kluizenaer op Formentera. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 DE KLUIZENAER

doch ik bezweer u, bij aile uwe Heiligen, dat gij mij niet lang laet wagten!

DE KLUIZENAER.

Ik zal terftond weder bij u zijn.

(Hij gaet naer de plaets, waer Selima zig verfcholen heeft.)

VIJFDE TOONEEL.

hassan alleen.

Heb ik u weder, meisje ! wat is het hart mij eensklaps ligt geworden ! ik ben een geheel ander mensch ! ik moest die fpanjaerds tog niet hebben laten van kant maken. Foei Hasfan ! dat was niet regt gehandeld. Zoo

een oude grijsaerd! en nog zoo oplopend

zoo verbitterd ! maer waerom rukt men mij het hart ook uit den boezem?

ZES-