Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

©ntfanserg Generaal beg <£itatti'etg ban ^utn^en. Mr. Goswin Verftegc. 1769) Maurits Karei Geörg Willem, Baron van Hecckeren, Heer van de Heeft. 1774 desze/fs Gefubftitueerde. Mr. Johan Haefebroeck. 1774 Bcntmeeftec^ ban be <©eefieïnfic domeinen» Jan Hacfebroek. 1771

Mr, Abraham de Leeu van Coolwyk.

1768

Mr. Fredenk Robbert Toe water. 1768 SCöbotaat jriëcaai ban be f mantien / nütp gabcr^ Comcaroiï. ban be 25fte / 5ofte en iooftc j^enninrj en Collaterale J^uc* ce^fïen fctg ^aaffcjjajpg Eutnjjen. Mr. Berend Wüdrik. 1780 tëntfanget ban be 25/ 50/ ioofte jpen* ntng/ en Coïïateraïe èucce^fien beg ^aatfeïjapg ^utnïjen. Ifaac van Eys Pietersz. 1740 ^oofb <®fftcicccn beë e^aaffcSang ^utpgeÏT. fëan 't Xanbb^often SCmnt* Jan Herman Sigismund, Baron van Nagel, Heer van Ouden., en Nieuwen Ampfen, en Hoogheid Wtfcb, Landdroft des Graaffchaps Zutphen. 1767 taan 't ^cijout SCmpt Jgutpjen. Wilhem Henrik, Baron van Rouwenoort,£fo?r van U/enpas,Scho/~ tus binnen enbuyten Zutphen. 1767 ** 7 ©811

Sluiten