is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 103 )

4fccommitteetbe in be <0enetaïiteit£

föcuemlanier. met p?imo S&en 1781Jacobus vander Vooren, Junior.

eecommitteerbe fcaab tet Htottieattttnl

tor li?ariinsui ui x>jwyuuiu«

Cornelis Koel.

ereornmitteecbe in be ©jobinciaïe beften Üamcc ban QoKanD en Jtëefï©jieflanb.tot p?ïmo JBen Air. Laurens Peereboom.

€n afê ban in beffrtfê pïaatfe/

tot pjimo Ifêeu 1782. Philippus Reynier Boon.

^ntfanger, ban be <£emecne-Xanbg lüibbeïen.

Simon Appel.

<&2binar$ 45ebeptïteeebe ttt ©et(jaoet&^e ban fjaar €beïe <®coot Jjfèoöenbe^

Air. Laurens Peereboom.

^eeretarifién. Mr. Cornelis van Neck. Mr. Martin Copius Peereboom. 177$

£ 4 De