is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 105 )

Rentmeefter van de Exploi&eiï.

Adrianus Johannes van der Straten» i 760

Penningmeester ter Griffie.

Johan Bergeyk. 1759

Eerfte Deurwaarders*

Nicolaas Leydeckers. *7^4

Hendrik de Bruin. 1734

Johannes Heynfius, Jz. 1778

Het Hof van HOLLAND.

HEt Hof van Juflitie in Holland beftaat uit een Prefident en elf Raadsheeren; namentlyk, agt wegens Holland, en drie wegens Zeeland', en zyn de Heeren en Meefters Wigbold Slicher, Prefident. . 1764 Pieter Jan Nolst, wegens Zeeland 1754 Coenraad le Leu deWilhem, wegens

Holland. *759 Dirk Merens, wegens Holland. 1762 Herman van Hees, Heer van Berkel

en Roodenrys, wegens Holland* . !.) 1765 Francois Rygerbos, wegens de Rid-

derfchap en Edelen van Holland. 176? Hendrik, Baron Collot d' Escury, Heer van Niemandsvrwd, wegens Holland. I76T Johan van Nispen, wegens Bolland. 177& Gerard van Minninghen, wegens

Holland. 1771 Johan Hendrik Milet, wegens Zeeland. 175a Johan Hendrik Mollerus, wegens de Ridderfchap en Edelen van Hoitand. 1776 Jacob Verheye van Citters , wegens

Zeeland. 1779

Fis-