is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioo )

Redering der Stad DOCKUM

Voor den Jaare 1781.

^utgtmeefierm

'jtfr. Gerbardus Brandsma. n?8

"Willem de Roos. 177J

Johannes Fockema. 1779

johannes -Snip. J770

Saco Visfcher. 1780

Jan Doedes Siersma. 17B0

jan Mennes Backer. 1781

riarmanus van Asfen. 1781

k-rretartg cn ^ntfangec tier, ï$ntt* göettecen,

Bote Suiderbaan, J759 XXXII. Vroedfchappen.

<J35joot Cfneï.

Dr. Gcorgius Brugmahs. 173

Mr. Joachimvan Vliet. 1707; 3itske Hpprnsma , Rentenu

yan de Stad. 177°

Saco Vincher. 17 7°

Ulbe Buwalda. ' 177$

Mr. Bavius Nauta. 1771

• •••»»••» ,

Mm