Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f3i )

Zyne Zufteren en Broeder.

1. Maria Amalia Augufta, geb 10. May 175-. Gem. Fredenk Augujt, Keurvorft van Saxen, geb. 23 Dec. 1750. geer. door Volmacht te Manheïm 17 Jan. J7«v. en voltrokken te Dresderi 29ejüsd.

2. Maria Anna, geb. 18 july i753. Gem Wil. be.m, PaltsgruatvanBirckenfcids. geer. 30 fan. i78c ö j

j. Maximilianus Jofepbus, geb. 27 May 1755. diend Vrankryk en Keur-Paltz.

Zyne Moeder. Francisca Dsrothea, Princeffe van Palts-Sultzbaeh,

geb. 15 Juny 1724. Wed. van Prins Frederik 7 feden

ij Aug. 1767.

Zyns Vaders Zufter. Zhriftiana, geb. i5 Nov.-1725. Wed. van Karolus

Augufus Fredericus, Prins van Waldeck , 1763. 'AIts BiRCXENFELDs, (Paltsgraaf van) Johannes

Karolus Ludovicus, van de Luth. Rengie, geb.

asSept. 1745. Roomfch-Keizerl. Overiten.

Zyne Zufter eh Broeder. •I. Louife Chriftiana, geb. 17 Aug. 1748. Gem. Henrich XXX. Graaf Reus te Gera, geb 1$ Apr. 1727. getr. 18 Oer 1773. '2. Wilhelm, geb. 10 Nov. 1712. werd Roomfch* Catholyk 1769. Keurpaltlifcher Gen. Lieut. Gem. Maria <Anna, Princes van Palts-Twe» Drugge, getr. 30 Jan. 1780.

Zyns Vaders Zufter. 'Ckarlotta Catharina, geb. 19 Dec. 1699. Wed. van Fredericus Wilhelmus, Vorft te Solm-Braunfel?, 24'Febr. 1761.

Zynes Vaders Broeders Frederyk Bernh Wed. Erncftina Louifa, Princes van Waldeck, geb. 6 Nov. 1705. getr. 3o;Maart 1737. wed. 17^9. * Haare Dochter. f.suifa Carolina, geb. 22 jan. 1738.

B 4 PALT3-

Sluiten