is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ji9 3

Sn be ^(mrnïanbfcöe teyutztïetm ar* cornmittee ö heeren/ namïnt? ipft uit fcber <Bmttkt ban öe ftiö^rfdjap <£en / en uit koet f oofb/ïaö CTïï ZallandMarius Antoni Carel, Baron van Voêrst tot den Borgel. Uit Twente. Diderik, Baron van Hoè'vel tot rsyenhui?.

Uit Vollenhove. Rutger, Ba<-oa van Haarfolte tot lautenburg.

Uit Deventer. Mr. Wyer Antoni Eekhout,

Uit Campen. Mn Pieter Everhard Sabé.

Uit Zwol. Mr. Jan Jacob Metelercamp.

Allé tot den i Mey 1783. &ra&üouöec ban be Heenen / en mm* toaaröec bau öe i^ooQe 23anft. Adolf Warner, Baron van Palland tot Beerfe. 1-,go

' ton ^i'öDecfcöap^n &teoen.

^Derk Dumb3^ 1162 ^anö-fientmeefïec ban ^aïïanö i^erk Ernft , Baron van Voërlt toe Ambergen. ,762