is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1780

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opper Chirurgyn. fcïans Diederik Troont e. iW

©an ten ^anöd in Sapatn

jArend Willem Feith, Opperkoopman

. en aangekomen Opperhoofd. 1771

p. Ifaac Titfing, Opperkoopman en afgegaan Opperhoofd, prou. 1779

IDirk Vinkemulder, Koopman en Pak*

huismeejler, prov. 1779

Jacobus van Eps, Onderkoopman. 1778 Difpencier. 1779

Hendrik Casper Romberg, Onderkoopmanen Negotie Boekhouder y provif. 1779

][o-hi2n Chrifciaan Cbartouw, Boekhouder, j 778 Scriba, 17-$

tëTcn <£ompto(rc C^ccfbon.

Refident.

Mr. Willem van derJBeeke. 1778 Opperkoopman. 1777 BoeJihouders. Marinus van Leeuwendaal, Pakbuismeejler. jyjQ ;Pieter Stopkeerb, Sm'ta. 1777 |' Vendrigo johan David Riebe. 1773

€tn Comptofce €fmo^

Opperhoofd. jWillem Adriaan van Efte, 0?i^r.

koopman. 1777 Boekhouder en Tiveede* T'bluj6*,he«s Wanjon, 1779