is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1780

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEEREN PRESIDENTEN

die by aflyvigheit der Heeren

DIRECTEURS GENERAAL; Pro interim hebben geregeert

De Heer Arent Cocq, in Regering getreden Hjuny i6so.gerepatrieert i SMaart 165.1.

[)e Heer Huybert van Gageldonk, in Regering getreden 9 July 1667. gerepatrieert 19 January 1668.

3e Heer Henrico van Weezei, in Regering getreden 27 September 1708. gerepatrieert 12 July 1709.

De Heer Mattbeus de Crane,in Regering getreden 28 May i723«obiiti4 Dec.i723v

DeHeerMartiwar Franfois Desbordes, in Regering getreden 2 April 1735.

3e Heer Frangois Barovius, in Regering getreden ix5 Maart 1740. en zyn demiflïe verzogt 8 Maart 1741-

De Heer Roelof Ulfen, in Reg. getr. 24 OttoK 1755- bekomt zyn demiflïe 27 Jan. 175R.

De Heer Mr. Jan Pieter Theodoor HuydecoPerr in Regeringe getreden den 13 Maart 1758. werd DirecJeur Géneraal 10 Se> tember 1764. overl. 11 July 1767.

3e Heer Hendrik Walmbeek, in Regeering ge* treeden 24 July 1763. bekomt zyt? demiflïe 24 Sept. 1764.

3s Heer Piet er Woordman, in Reg. getreeden July 1767. werd Direct. Generaal 1768; overleden 14 April 1780.

De Heer Jacobus van der Puye, in Reg. getr 10 Mey i:8:>. bekomt zyn Demisfie" 30 December 178a LYSTB