Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( J6 )

fïet Collegie der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staaten des Graaffchaps ZUTPHEN. Hit be Sibüetfdjan. "Jakob AdolT, Baron van Hccckeren , Heer van Enghuïzen en Beurfe. Praïfid. Johan Adolf Henrik Sigismund , Baron vanDorth, van h'Velde, j en Holthuyzen. Adolf Warner Karei Wilhem, Ba-1 ron van Pallandt, Heer van Keppel\ en IVah aard.

Wx be <§>teben. Wegens Zutpben. Mr. Adriaan Woiter Wilhem, Baroni Sloet, Heer van Dïepenbraek, tot |l May 1784. en dan; Mr, Rudoif Jan Staring. Mr. Fredrik Benjamin, Baron van der Capellen, Heer van Rysfilt. Wegens Deutichem. Mr. Jofias Olmius.

Wegens Groenloo. Mr. Bernard Engelbert Abbinck, tot l 1 May 1784. en dan: Wegens Deutichem. Mr. Quiryn Maurits VerhueiL

<f>ectetari& Mr. Philip Karei Schomaker. 1773 §3bjunrt/ ofte ttoecbe ;§>ecre4ar$. 1 Mr. Engelbert Opgelder» 1780 !

Sluiten