is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien [...] en de steden onder het ressort van de Generaliteit. Voor den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(40) BE HEEREN CURATOREN van de ACADEMIE TeH ARDERWYK.

Uit het Quartier van Nymegeiu Uit be ^ibberfcfiap.

Frans Godard, Baron van Lynden,

Heer van Hemmen, en BlitterS' wyck, Burggraaf, Richter en Djkgraaf des Ryks van en Richter derStadNymegen, enz .enz-1 'l 55

Uit be Jbtebem Mr. Diderick Gerhard van den Steen,

Heer van Ommeren, en Wayejïeyn, Burgermeester der Stad ZaltBommeL J777

Uit het Graaffchap Zutphen.

Uit be fóibbetfc'&ao. Jakob Adolf, Baron van Heeckeren, Fleer van .Enghuyjen , en Beurfe. 175*

Uit be <§teben.

Wegens Zutphen. Mr. Bernard Jooft Veritege, Burgermee/ter der Stad Zmphen. 1779

Uit