is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

Johan Daniël Touflaint. 1750

Feddo Acronius. 1754

Cornelis Aardenburg. i"757

Abraham Wyngaarden. 1757

Jr. Hans Willem, Baron van Pletten-

berg. 1759

Jaane van Slooten. 1760

Lolle W. Steensma. 1762,

Feike Camsma. 176$'

Sybout Hoornftra. i7°4

Jan Wax. 1760

Claas Poort. 1768

Anthoni Bierma. 1769

Pierre Peaux. 1769

Jouke Olinjus. 1770

Menno Tuininga. 1770

Syds SchaafF. 1770

Klaas Heins. 1771

Dr. Petrus Couperus. 1771

Fredericus Tangerman. 1774

Harmanus de Waard. 1775

Dr. E. F. Harkenroth. 1776

Jan van 't Vliet. 1777

Harmen Radsma. 177&

Jan Tamboefer. 1778

Rein Faber. 1779

Rein Brouwer. 1779

Simon Friefeman. 1779

Albert W. Backer. 1780

Jaeob Ruitinga. 1780

Hotze Romkes Binxma. 1780

E 4 Jan