Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

€ommfc£ban öe Cïjarterfimtwfc

Cornelis Hrndrikus VerOer. Comniicfhi tot her opnemen Der Com| tabïe ftencningen Pietcr de Selr Jan Carel juta Junior.

©enbumcefter. Aernout van Beeftingh. €\ttq ban benden: SCtroocaat Jpi'fcaaï.

Diderik Alben us Engelbert Vermee f^ocureurj boo? 't Coüegie ban l}im <tfö. IBog pofiulcerenbe. Cornelis van der Looy. Jultus van der Mey, Junior,

Hoofd Officieren en Capiteinen, reforterende onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit op de

M A Z E. luitenant Silbmfraal. ♦ « •

Mee 9Cbrnteaal» De Heer Adriaan David van der

Goo. 177 De Heer Daniël Pichot. 178

De Heer I'wouö van Haeften. 177De Heer Evert Bisdom. i?8 De Heer Jan Jacob van Hoey» 178

Ca

Sluiten