Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ?9 )

Hoofd-Officieren Capïtemen, Commandeurs en Luitenants, rcjorterev.de onder bet Ed, Mog. Coïlegie ter Admiraliteit in ZEELAND.

%i\itemnt SCömfraal,

Mee MMwal f De Heer Cornelis Vis. I782

ÜC Heer Maarten Haringman., te De Heer Jan van Kruyne.

^e Hecren mntf eapftetam.

Johan Splinter Stavorinus. 17$<

Johannes Pruyft, ;* Vlisfmgen. 1770 Jan Schreuder Haringman, te

Vlis/ïngen. I777 Henderik Auguftus, Baron van

Kinckel. l777

Vjeeeen GvttMfrimtlg Capfteta. Willem Dryber, te VlUfingen. 1781 Adnanus Schierhout. * \lol Cornelis Vis, Junior. J7L Danker Amys Haringman, t< 13

rhsjïngen* I7g3

Sluiten