Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36)

Het Collegie der Ed. Mog. Heeren • Gedeputeerde Staaten des Graaffchaps ZUTPHEN. Uit be »t>er'cijan. Jakob Adolf, Baron van Heeckeren , Heer van Enghutzen en Beurfe. Praefident. Johan Adolf Henrik Sigismund , , Baron v^Doxlh^tleervan^t Velde, en Holtbuyzen. Adulf Warner Karei Wilhem, Baron van Pallandt, Heer van Keppel en JValvaardy tot May 1785. en dan:

Alexander Hendrik, Baron van der Capellen, Heer van Boedelhof en \

m be &teben.

Wegens Zutphen. Mr. Rudolf Jan Staring. Mr. Fredrik Benjamin, Baron van der Capelten, Heer van Rysfelt, beide tot May 1785. en dan: Mr. Gerhard Everhard Opgelder.

Wegens Deutichem. Mr. Quiryn Maurits Verhuell, tot May 1785. en dan:

Wegens Doesborg. M. Andries Visfcher.

Wegens Lochem. Mr. Gerhard Vatebender.

Sluiten