Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMREGISTER

VandeEd.Mog.Heeren GECOMMITTEERDE RADEN In deCollegienter

ADMIRALITEIT,

ALS MEDE

De E.E. HeerenBewindiiebberen

VAN DE

OOST-en WEST-INDISCHE

COMPAGNIE,

In alle de Steden der Provinciën van Holland s Zeeland, Vriesland ,enz. Nevens de Bedienden der zelve.

Te Amsterdam, By PETRUS SCHOUTEN cn REINIER OTTENS, Boekverkoopers 178$.

Het Privilegie v.in de Heeien Staatcn vafï Holland en Weftvriesland,

Sluiten