Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 TWEEDE

de rianceten , dus moet zy dan ook in liet midden ftaan , op dat ieder nut van haar zoude kunnen trekken. Er zyn ook nog andere bewyzcn voor deeze (telling, die als nog boven uw begiipgaan zouden.

De Hoepcl-Sphccr dien ik U uitgelegt heb, verbeeldt het Hemelsgéftél zo als het zig van onze Aarde gezien , vertoont; maar aan den Hemel fiaat de Zon , zo a'.s ik L' reeds gezegt ■ heb, in het midden, en de Aarde loopt in de daad langs den Ecliptica, op die wys als de 2.on, van onze Aarde befchouwt, het fchynt te doen.

Evenwel moet gy U niet verbeelden dat de Ecliptica, waar langs de Aarde loopt, aan den Hemel een eigentiyke Cirkel zy; neen: deeze Cirkel beftaat net zo min als de overige, maarden weg, die de Zon infehyn , doch de Aarde in de daad, jaarlyks aflegt, wordt de Ecliptica genaamd.

willem. Maar Papa wat zyn Planeeten ?

\ vader. Planeeten of Divaalfterren, zo genaamd om haare geduurige plaat? verandering , als of zy als 't waare dwaalden , zyn .Herren die hun licht van dc Zon ontvangen,

daar

Sluiten