is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzaame gesprekken voor de jeugd, of Kort begrip van veele nuttige wetenschappen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAMENSPRAAK. i59

louisa. Wat zyn toch Mahomedaancn Papa?

vader. Het zyn Menfehen die volgens «c leer van den vallenen Profeet Mahomed leeven.

willem. Wie was Mahomed-Papa?

vader. Dat zal ik u wel zeggen.

Muhamed, Mahomed of Mohamed AbuU kafim zoon van Abdalla, en Emina, by de Stad Mekka in Turkyen gebooren , in het vyf honderd vyf en negentigfte jaar na Christus geboorte, was een zeer ilim mensch , die de kunst bezat, van zig gezien tc maken by zyn natie , die, toen hy tot mannelyke jaaren gekomen was, het volk wys maakten dat God hem geroepen had om een nieuwe Godsdienst in te voeren, en hem ook de kragt van voorzeggen gegeeven had.hy maakte eenige aanhangers en vervolgde daarna met de wapenen , de gecne die aan hem niet wilden geloovcn; waardoor hy eindelyk veel volk op zyn zyde kreeg, na met verfcheide rampen gesvorfteld te hebben, zyn leer doordrong , en een boek maakte den Alkoran genaamd, dat tot een Byoel verflrekte, en waarin de

wet-