Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22a VYFTIENDE

zal het ons aangenaam zyn dat UE. nog wat meer van die vertelzeltjes verhaalt.

vader. Nu dan, ik z"al er nog één by voegen. Verbeeld u eens dat gy eenSchildery zaagt, waar in een koning aan een rykelyk opgediste tafel zit, doch die niets in zyn lyf kon krygen, door dien al wat hy aanraakte in goud fcheen te veranderen. Welke uitlegging zoud gy daar aan geeven ?

willem. Ik zou zeggen dat het de fabel van Midas verbeelde, hoewel ik deze fabel niet regt weet te verhaalen.

vader. Dan zal ik het wel doen. De Dichters verhaalen, dat er in oude tyden een koning van Phrygie was , Midas genaamd , deeze werd door Bacckus , dien hy een dienst beweezen had , vryheid gegeeven om al te wenfchen wat hy wilde. Daarop verzocht hy dat al wat hy aanraakte in goud mocht veranderd worden , welk verzoek hem toegedaan werd. Toen Midas des middags wilde eeten , veranderde alles wat hy maar met zyn vork of lepel aanraakte in goud, dus kreeg hy niets binnen.

Jan.

»

Sluiten