Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Namen van de Heeren

BURGÉMEESTERËN

Der Stad

L E Y D E N.

Zoo als bun Ed, Groot Acbtb. van tyd tot tyd zyn geëligeert.

I Mr. Hendrik van Buren , Hoog*

Heemraad van Rhynland. ijf± Mr. Cornelis Chaftelein. 1762,

' Mr. Jan Hubrecht, Meeflerknaap

van Holland. 1764

1 Mr. Cornelis Speelman , Ridder Baronnet, Heer van Hees* ivyk en Dinter. 1^67

'Mr. Maarten Marcus. 1770

'Mr. Simon Drolenvaux, 1770 Jacob van der Meer, Heer van Hoogeveen. 1772

'Mr. jacob Bartram van den Steen. 1775

Mr. Pieter Changuion. 1784.

>Mr. Hendrik Baïthazar van Halte-

>Mr. Pieter Marcus 5755

V 4 De

Sluiten