is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(74)

SDatrabtefe

jr. Jan Baron van Echten. Wr. Guilliam Schultz.

$5aaroa*aöecï. Jr. W. H. T. C. Baron thoe Schwart

'zenberg enHohcnlandsberg. Tr. H. W. Baron van Aylva. " * Arent Johannes van GlinÜra. ï, A, EL. van Sluiterman.

^cmiaacbcraöecï.

Jr. B, P. -febinga van Humalda. Mr. J. van der Kolk.

ÏDonfccaberï. Jr. W. Baron thoe Schwartzenberg t\

Hohen'.andsberg. jr. Rienk van Burmania. A. Wiarda.

Ï©(tnb2(tferabceï. Jr. E. S G J. van Burmania Rengers. Mr. Lolie Adema. JMr. Wybrand van Loon.

$}emeiutnec ^ïaeoneert m ^oo?öteoï&i Arend Jul. Carel de Beere.

Mr. Abraham de Vriéie.

jr. D H. van Harinxma thoe Heeg<i H. Eckringa.

>t 55irb.

Jr. W. A. van Haren. Rein Smit.

SI