Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

! j, Maximilianus Jofepbus, geb. 27 May 17*$. diend Vrankrvk en Keui-Paltz, Gem. ^.ugufia, Princes van Heffen- Darmftadt, geb. 14 Apiii 176J. getr. 30 Sept. 1785.

Zyne Moeder.

'rancisca Dorothea, Princeflè van Palts-Sultzbach * geb. 1 5 Juny 1724. Wed. van Prins Frederik • fedeit IJ Aug. 1767.

Zyns Vaders Zufter.

hriftiana, geb. 16 Nov. 1725- Wed. van Karolus

, Au^ujïus Fredericus, Prins van Waldeck , 1763. 'ALTs BirckenfelD^, (Paltsgraaf van) Johannes i Karolus Ludovicus , van de Luth. Religie , geb. as Sept. ï74*. Roomfch • Keizerl. Gen, Major. Zyne Zufter en Broeder.

j. Louife Chrifliana, geb. 17 Aug. 1748. Gem.

Henrich XXX. Graaf Reus te Gera, geb 25

Apr. 1727- getr. 28 oa 1773. a. Wilhelm, geb. ioNov. 175a. werdRoomleh-

Catholyk 1769. Keurpaltfifcher Gen. Lieut.

Gem. Maria JLnna, Princes van Palts-Twe«

brugge, getr. 30 Jan. 1780.

Kind.

Maria Elifabetb Amalia, geb. 5 Maart 1784.

Zyns Vaders Zufter. Charlotta Catharina, geb. 19 Dec. 1699- Wed.

van Fredericus Wilhelmus, Vorft te Solm-Braun«

fels, 24 Febr. 1761. overl. May 1785. altz.-sultzbach, (Paltzgraaf van ) Carclus TheO"

dorus, geb. n Dec. 1724. van de Roomfche Rel., ; Keurvorft van de Paltz zedert 31 Dec. 1742. fucced. 1 in Sultzbacn 20 jul. 1733. en in Beieren 3° Dcc, ; 1777. Gem. Maria Elifabetb Auguft a, geb. I7jan. \ 1721. Dochter van Jofepbus Karolus Emanuè'l,

Éttprins van Sultzbach,getr. 17 Jan. 1742.zonder

Kindeten.

S 4 Va-

Sluiten