Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

fctttays Baron van Bronckhorft, lóOüobei

JinieV Baron van Haaften V Heer van oZmerU en Sennewynen , Amptman van

mkeraofvan Thelreweerde, 16 0&.I75I» So^rt Adriaan, Baron van Randwyck, 2' May,

[acobDerk, Baron van Brakèl, Richter def, * Tadh»el, en Gerichte van Zandwjk,

GÏmeren., ^fe^ffe^ tSï

• meesfche Quartiers,. 26 ]anuary 17>PTan lias BaTon Van Lynden, Extra-Ord^ ¥\a^is Raad des Furfiendoms Gelre, *»

Graaffchaps Zutphen,,10 Juny v^k Tarel Baron van Lynden, 23 Uct. 1700, kefndÏtS

* Bonmelreweerd, 23. Qtt.17~ Uohan Nicolaas Steven, Baron van Lynden X totBHtterswyck,29 May 1762.

1 Steven Walraven, Grave van Kandwjclt, Heer MdePol.cn Bernngen.Vrjbeer van Hornet , . D^Sc7 W/J Neder-Betuwe, 26 April 1765. Ludolph DiderikWiUemCarcJ.Baron vanTeng. nageUOrdinarisKaad desFurftendoms Gelre, engG aatfehaps Zutphen , 26 Aprd 1765*

ïlorbAdrtean^^

tor Vreedenfteyn, «fj* Gerhard Willem, Baron van Balveren,

H^S, lValtgraaf*s Nederrjk-

fchenWalts, 4 Nov. 1769. ^

Sluiten