Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m\

Wezens Lochetn. Mr. Gerhard Vatebender, tot Met 17*7

en dan . Mr Tan Lourens Solner, Senior.

!Mr Philip Karei Schomaker. 1773 m-mtl ofte ttoeebe Secreten*.

Maurits Karei Georg Willem, Baron van Heeckeren, Heer Tan da Fe'fo deszelfs Gejubflmteerde.1774 Mr lohan Haefebroeck. 1774 Mr' Fredrik Robbert Toewaeter. 1785

Tnn Hacfebroek. < J77J"

• Mr.IbrahanideLeeuvanCoo wyk.i7Ó8 Mr Herman de Leeu van Cool wyk. 1785 ^Lmat I«aal ban be ffmantten / mi* SlfflStottSc6a. ban be a5fte 5* en ^e&ng en Caïïateraïe &uc* S^n W ^jaaffeljapi ^en; Mr Berend Wildrik. ^nifanget öan be 25/ *>/ 10*^ S en Collaterale $ucce«ïen beg * (^zaafftöap^ EutoBen. Ifaac van Eys Pietersz. 174* Commnê ban be ff mantten

ban fiet ^aaffcjjap. Abraham "Walraat. c|777

Sluiten