Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMREGISTER (f

DER.

LEEDEN j STEEDEN,

En Regeeringe derzelve,

Uyt welke de /ergaderinge va» Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland beftaat,

In welke te vinden zyn, die Sesiïe hebben in de Respecrive Hooge Coilegien, als mede de beide Hoven van Justitie,en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelvër Suppoosten* Voor den Jare 1787.

Tc Alkmaar, by JAN HAND,

Sluiten