Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

De Hoog Edele Heer Wigböld

Johan Tbeodoor, Baron van der Doesj 'Vry-Heer van beide de Noordwyketiy, I Bailliuw en Schout van 's Gravenhage i ] Droflaard der Stad en Lande van Heusi den i Bailliuw en Dykgraaf van RhynI land; wegens de Ridderfehap en Edelen I Gecommitteerd in het Collegie v&n Heei ren Gecommitteerde Raaden ; Curator i van 's Lands LTniverfiteitte Leiden; eerfte i Cömmiflaris van 's Lands Pofteryen 5 i Hoofd Ingeland van Delfland; Houtves? 1 ter en Jagermeester Generaal van Hoti land; Bewindhebber van de O: ï: Com~ l pagnie ter Kamere op de Maze 3 &q*

&c. 17SS

De Hoog Edele Heer IFüleiii

Lodewyk , Baron van iVajfcmer, Heer

van Starrenburg, wegens de Ridderfehap • en Edelen gecommitteerd ter Vergader i ring van Hun Hoog Mog: de Heeren : Staaten Generaal der Vereenigde Ne1 derlanden j Extra Ordinaris Arabasfa*

deur by Haare Rus-Keizerlyke MajeI fteit; Hoog Drcsfaard en Stadhouder 1 der Leenen over da Landen van Daai! hem en 's Hertogenrade, Hoog-Heem-

raai van Rnynkwid; &c.&& 17&&

Sluiten