is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f w)

KAAM E N Van de Heeren Leeden der Regeeringe in de Provincie van

GRONINGEN^ en OMMELANDEN. ,

In den Jaare 1785.

G ENE RAL ITEÏTS AMPTEN.

<®cbemitmöen tct ^ergaöetmn; ban 0c« f aorj .11)03. iceren Staaten eenetaaU!

3®egen£ üe £>tab. De Heer Raadsh. H. Tjasfens. De Heer Raadsn- H, U Wic.hersv De Heer Raadsh. 6» Trip.

IBegcng be <^mmeïanben. De Heer R.. J. 'Lewe,, Heer. van MidA

delfiunu . De Heer O. Alberda van Ekenttcm., Be Heer S. L„ Alberda van Byma*

5n ben föaab ban staaten. De He.r Raadsh W. Lohman. De Heer E. J Libel

fin De (©meraltoïtg föeaenfeamec. De Heer Raadsh. EET. Sickinghe* Be Heer f. Jarges van Homhuizen.

&ec Ubmi'raUtei't tc ^Imfïeröam. De Heer Burgem. A.A. vanlddekinge*