Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMREGISTER

Van deEd. Mog. Heeren GECOMMITTEERDE RADEN In Je Cólletnen ter

ïA DM IR ALITEIT,

als mede

I De E. E. Heeren Bewindhebberea

VAN de

OOST-en WEST-INDISCHE

compagnie;

In alle de Steden der Provinciën va» Holland,Zeeland, Vriesland,enz. Nevens de Bedienden der zelve»

Te Amsterdam, By PETRUS SCHOUTEN es REINIER OTTEtfS, Boekverkoopers 1787. Met Privilegie va«t <3e Hecrch Staateh V*ft ÜLollaM e» WeftYticsland,

Sluiten