is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(114)

©p be Caap be <&otkt i^oop.

Johannes Fredrikus Boode, Predikant. Mr. Johan Jacob Serrurier, Opperkoopman-

en Independent Fiscaal. Hendrik van Amftel, Tweede Opper -Chi<--

rurgjn van het Cafteel en Hospitaal* ■

oPp SJabap^ Maap <©oft-Cuft

Johannes Lipfius, Predikant, EmerituSë Gharles Philip Auguft Gabriel Jofeph dé ■ Chasteauvieux, Capitein van de Cav'aller'j* I Willem Kerk man, Onderkoopman en Sec re- -

taris van Politie. Frans Nicolaas, Vaandrig Militair. Jan Fredrik Buze, Gezwooren Tra.nslateuf,' ie Sourabaja. ■

®p TOngaïétt.

Joachim Edelrs, Capitein ter Zee en Eqmr pagiemeefter.

<8p ^outatte.

Jacob van der Sieydcn, Koopman en Hoofd-.> Adminijlrateur.

®p IBaïuiööar. -

Fredrik van den Bufch , Majoor titulair em

Hoofd van de Militie al /aar. Louis Alexander Michiel Chevalier de Lor>

mier , Capitein Militair. Fredrik Willem van Linte , i Luitenants Johan Fredrik vau Struve, J MMtair.