Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 59 >

Kind.

Varia Auguft a, geb. zs Juny 1782.

Zyne Broeders en Zufters..

p. Antonius, geb. 27 Dec. 1755.Weduwar van Maria . Carolina, Dochter van Vief or Amadeus, Koning van Sardiniën, 28 Dec. 1782. L. Maria Amalia, geb.26 Sept. T757. Gzxt\.Ka°>. rel Auguft Chriflian, Hertog van Paltz-Twebrugge , getr. 12 Feb, 1774. ». Maximiliaan, geb. 13 April IJS9*L. Maria Anna, geb. 27 Febr. 1701.

Zyn Vaders Broeders cs Zufters..

ï. Maria Anna Sophia, geb. 29 Aug. I728. Wed. [van Maximiliaan Jofeph, laatften Keurvorft van Beyeren , 30 Dec. 1777. L Franciscus Xaverius, geb. 25 Aug. I730. dient

Vrankryk.

e, Carel Chriflian, geb. 13 July I73 3« was Hertog [ vanKoeriaud van 19 Nov. 17^8 tot 17S2. Gem.

Francisca, Gravin van Krafinsky , geb.-9 Maart

1741. getr. 25 Maart 1750.

Deszelfs Kind.

Varia Chriftina Albertina, geb. 7 r'ec. 1779.

Ï.Maria Elifabeth, geb. 9 Febr. 1736.

k. Albertus Auguflus, geb. n July 1738. Hertog van Saxen-Tefchen , flycks en Keiferlyke Generaal Veldmaarfchalk, Gouvem. derOoftenrykfchen Nederlanden , Gem. Maria Chriftina^ Aartshertogin van Ooftemykj geb. 13 May 174^9

i getr. 8 April \t66.,_

!», Clemens JWenceftaus, geb. 28 Sept. 7739. Keurvorft van Trier den 10 Febr. 1768 , en Bisfchop te Augsburg, 20 Aug- 1768. was Biffchop ■ van Freifingen en van Regensburg, van i7<55 tot 1768,, toen hy deeze twee Bisdoms refigneerde.

\j, Maria Cunigunda, geb. 10 Nov. 1740. Abdisfe

te Effer> eft Thoren3 )<JjuI,i77^.

Sluiten