Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* }

©cröuuröcrg bet ïïouto 3©a0Fti^

Auguft Fredricb Lochman, van de

Oojlzyde. i78a

Andries Chriftiaan Lehman, van de

fVeftzyde. 1-83-

£>taög ©joeöbïoutoi

3&anfp?cucr&

Mi'chiel Francois Stave. 178$

Jacob Benjamin Kohntie. 2784

Jan Meyer. ■ j 785

Pieter Worms. 17^5

Chriftiaan Lodewyk Tymigh». i?8<5

Daniël Langeweg. i;8<5

Johannes Bien Muller. 1786

Johan Balthazar Hoppe. 1786

ZEE-OFFICIEREN.

Connnanaem:tet en <&ppcs«Öquipagemeefïec.

Chriftiaan Blom. 1784

Capitein teevee en OnïJcc-Cquipagemeetfec,

Philip Hendrik de Maart. 1784

Capiteiné ter Eee. .

Jacob Fredriks, in Bengalen. 1781

Willem Uderaans Junior. 1783

Pie:er Levien. 1783

Jan ƒ ante Louridz* 1784

Olke Andringa, te Colombo, 1785

Jan Kraay. 1785

Johaanes Otto. 1785

Sluiten