Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

2. Maria Anna, geb. 18 july f-7-5*. Gem Wilhelm, PaltsgraafvanBhckenfclds, getr. 30Jan. 1780.

jt Maximiliar.üs Jofephus, geb. 27 May 17Sédiend Vrankrvk en Keur-Paltz, Gem. <Auguftat Princes van Heften-Darmftadt, geb. i+ April 176;. getr. 30 Sept. 1785.

Hun Kind.

Karei Lodewyk August, geb. zs Aug. 1785.

Zyne Moeder. Wrancisea Dorothea, Prineefle van Palts-Sultzbach, geb. 15 Juny 1724. Wed. van Pruis Frederik t leden

15 Aug. 1767- ■

Zvns Vaders Zuiter. \Chriftiana, geb'. 16 Nov. 1725. Wed. van Karolus

Aurujlus Fredericus, Prins van Waldeck , 1763. (PALTS3 KikCKENFELDs, {Paltsgraaf van) Johannes

Karolus Ludovieus, van de Luth. Religie, geb.

ï8Sept. 1745. Roomfch»Keizerl. Gen.Major.

Zvne Zufter en Broeder.

1. Louife Chriftiana, geb. 17 Aug. 1748. Gem. Henrich XXX. Graaf Reus te Gera, geb 25 Apr. 1727- getr- *8 Oef 1773.

2. Wilhelm, geb. 10 Nov. 1712. werd Roomfch' Catholyk 1769. Keurpaltiifcher Gen. Lieut.

Gem. Maria Jlnrnt, tfrinces van Palts-Twebrugge, getr. 30 jan. 1780.

l&r.dcren.

I. Maria Elifabetb Amalia, geb. $ Maart 1784.

». Fius Auguftus, geb. 1 Aug. 1786. Paltz-Sultzbach , (Paltzgraaf van ) Carclus Theo-

dorus, geb. 10 Dec. 1724. van de Roomfche Rel.

Keurvorft van dePaltz zedert 31 Dec. 1742. fucced,

in Sultzbacn 20 jul. 1733. en in Beieren 30 Dec.

1777. Gem. Maria Elifabetb Augufta, geb. I7jan.

1721. Dochter van Jofephus Karolus Emanutl, ; Enprini van Sulubach , getr. 17 Jan. 1742.zonder

Kinderen.

B 4 Va-

Sluiten