is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( $4 )

^ecommftteftbe in be^taaten <5enetac&i

Jan Jager. * $e oniinitt: m be <25eneraïft: ïleRenfi.

êeceetatfê ban be $eeceh <0ecom* mitteerbe föaöen. Hendrik van Stralen , Jansz; ^eeommitteeebe ftaab ter ^bsm'raïf* teil in 3©efi-B?'efïanb en 't tftaci^er<juamer.

Jacob Berckhout.

£>ecertac$ ban be Wömitaïitelt. Mr. Jacob van: der Ramhorft Cammté Generaal ban bc Conbouen en Éieenten ber. J^erecnjnbe ^abintïeu»

Mr. Abraham van Stralen, ^ecommitteeröe in be ^nuineiaï<»töeeften> Jüamet banïjfollanö en 3©e(t-©?te|ïanCk Hermanus "de Hart. ^ntfanger ban De 45emeene-S,andg Babbelen.

Mr. Pieter Schagen.

genffonarf^.

Mr. Meynard Merens. I7ÖI

^ecretartffen; Mr. Nicolaas^Brouwer Schagem 1746 Mr. Meinard Merens. 176T Mr Chdstian jan vandeBlocquery. i?8d Mr Joan schagen- 1788 (èntfonget ban be 1£erfoneïe en fie&e 100 en qoo penning. Mr. Cornelis Chriftoöel van Akerlaken.

De