is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister van de ed. mog. heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de [...] bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(54)

Sfibbocaateti ban be <6enetaïe€mnpami!f.

Mr. Nicolaas Willem Röell. 1763 Mr. Danker Jan de Kempenaar. 1735

©?3efiöcnt öec ïf ooftpartfcfpanten. Mr. Jan van de Poll. 1730

©ice ©|33fiöent. Diik Bas Backer. 1730

ïjdienmee/ïeren.

Jan Willem Bofé. Carel Balthazar Sluyter.

ftcjiba.

Hafflo:.

Mr. Nicolaas Terfmicten. 1772

Saeüpoiiöcr^. Lucas Caudri. 1748 Mr. Jan Jacob van Beaumont. 1743 <£otmnft£ ter <£qnipam'e. Carften Lubbe. 1776

>€mmnk$ tec ^cccetarp. Mr, Jan Jacob van Beaumont. 1749

43eabjunspreröe, Hendrik van 's Gravenweert. 1785" Commjcfen ban be isoopmanfcöappen. Mr. Frangois Straalman. 1770 Mï. Willem dc la Douespe. 1780