is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cii5)

Buiten Emplooi.

David Johan Smith, löp % uïtreize. A. J. Zutterman,J

Procureur. Marinus Simon van Cruiflelbergen.

Buiten - Regenteffen van 't Weeshuis.. Johanna Egberta van Rheede van Oudshoorn , weduwe van Schuier.

Vaandrigs van de Infanterie.

Johan Chriftiaan KellnerJacob Weihe. Samuël Poolman.

Hendrik Chriftiaan Diderik Grove. Lodewyk Fredrik Willem van Forftner. Willem MittendorfF.

Vaandrig Ingenieur.

Lodewyk Baron van Furften.

Ordinaire Vuurwerkers.

Rene le Epienoi.

Johan Andries KalkofTen.

Ordinaire Klerken ter Secretary van Hunne Hoog Edelen.

Jan Anthony Geldmaker.

Godfried Arbman. /

Keurmeefters van het Beefliaah

Johan Carel Werner. Jofeph Weber.

Scbeeps