is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam-boekje van de wel ed. heeren der hooge Indiasche regeeringe [...] op Batavia [...] zoo als dezelve in wezen zyn bevonden ultimo december 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m)

44. DeHecr Pieter Valkenier, in Reger. getr. 14 Deo 1723. gerepatr. 10 Maart 1727.

25. De Heer Robert Norre, in Regering getreden 11 Maart 1727. gerepatrieert

5 Maart 1730.

26. De Heer JanPranger,inKeger. getreden

6 Maart 1730* gerepatr. 12 Maart 1734*

27. De Heer Anthony van Overbeeke, in Re- • geering getreden 13 Maart 1734. obiit t 21 February 1735.

%8. De Heer Martinus Frangois Deslbordes,, in Regering getreden 13 O&ober 1736., obiit 16 Maart 1740*

29. De Heer Mr. Jacob Baron de Peter/en, in Regering getreden 8 Maart 1741-gerepatrieert 10 April 1747*

30. De Heer Jan van Voorft, in Reger. getr. 11 April 1747. gerepatr. 14 July 1754.

•31. De Heer Nicolaas Mattheus van der Nood deGietere. In Regering getreden den 14 Julv 1754'. obiit 24 Oftob. 1755.

32. De" Heer Mr. Lambert Jacob van Tets, in Regering getreden den 16 Jan. 1758." overl. 12 Maart 1753.

33. De Heer David Pieter Erasmi, in Re: . i' gering getreden 1760. obiit 19 July 1763;

34. De Heer Mr. Jan Pieter TbeodoorHuyde, coper, in Reger. getreden 10 Sept. 1764. everi. II July 1767.

35. Dé Heer Pieter Woordman, in Regering getr. 10 Juny 1769. obiit 14 April 1780;

$6. De Heer Pieter Volkmar, in Regeerinf getr.den 3oDec.i78o.obiiti2Maarti784

37. De Heer Adolph Thierens, in Reger. getr dennFebr. 1785. obiit 26 Mey 1786.

I