Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 33

montezumo.

i Ik honrde niets als den weerklank in 't bosch. Gij riept: „ Ik zweer!" en de echo galmde heC terug. — Waarlijk ik geloof dat gij fiddert! Herflel u, gij bevrijder'van den ftaat ; fchrik niet voor een' ijdelen klank. Gij weet immers dat de echo het oor dikwerf zonderlinge klanken terug geeft! Gij moet zweeren alles aan te wenden, om het land van zijne ketenen te bevrijden, en eene nieuwe zachte regeering over deze flaaten te brengen! zweert gij dat?

julius, flrckt de rechterhand ten hemel. Ik zweer het!

De fiem als te vooren.

Meineedige!

juliu s.

Luister!

hettore. Ik heb het ook gehoord.

gionetti.

De fiem kwam uit gindfche ruïnen! (Hij trekt zijn zwaard.) Wij hebben toehoorers ! — (Hij wil naar de ruïnen gaan.)

montezumo.

Wilt gij met de uilen en vleêrmuizen gaan vechten? — Waereldveroveraar! gij wilt een hertogdom verlosfen, en fiddert voor het gefchreeuw van een' nachtuil. — Hebt gij den toon nog nooit gehoord ?

C NI-

ten? — waereldveroveraar sn wilt een ntrtoaciora

Sluiten